Til hovedinnhold

Mål og visjon

Det er lurt at dere har felles mål og en felles visjon for ungdomsbedriften


SMARTe mål

Dere bør bruke SMART-modellen når dere setter mål, det betyr at målene skal være:

  • Spesifikke, dvs. tydelige og ikke til å misforstå.
  • Målbare, dvs. at det skal være mulig å vurdere om man har nådd målene.
  • Ambisiøse, dvs. at det skal være noe å strekke seg etter.
  • Realistiske, dvs. at de skal være mulige å nå. De skal ikke være for vanskelige.
  • Tidsbestemte, dvs. at det er satt en bestemt dato for når målene skal være nådd.

Tenk nøye gjennom hva dere ønsker å oppnå i deres bedrift. Er målet deres å selge flest mulig produkter og å tjene penger? Kanskje målet er å få et helt nytt produkt ut på markedet? Eller gjøre livet bedre for en gruppe mennesker?

Når målene er satt, er det viktig at de blir fulgt opp jevnlig på bedriftsmøter og i medarbeidersamtaler. I disse møtene bør dere gå gjennom målene og diskutere om dere er på rett spor. Det kan være lurt å føre en handlingslogg som dere går gjennom på bedriftsmøtene. Ved å ha jevnlige diskusjoner om mål og måloppnåelse, har dere muligheten til å påvirke kursen.

Kvalitative og kvantitative mål

En bedrift kan sette både kvalitative og kvantitative mål.

Et kvalitativt mål er beskrivende og handler ofte om kvalitet. Eksempel: "Vi skal yte god service til våre kunder". Dette kan måles ved å utføre en spørreundersøkelse blant kundene der man spør kundene om hvor tilfreds de er med servicen.

Et kvantitativt mål er tallfestet. Målet kan tallfestes i antall, kroner, prosent eller lignende. Eksempel: "Innen utgangen av desember skal vi ha solgt 25 produkter" eller "Innen uke 42, skal vi ha tatt 10 telefonsamtaler til potensielle kunder". Dette kan måles ved å registrere antallet solgte produkter eller antallet telefonsamtaler.

Visjon

En visjon skal være noe å strekke seg etter, og kan til dels være uoppnåelig. En visjon symboliserer dit dere skal, en gang i tiden. Visjonen trenger ikke være så konkret som det målene er.

Her er noen eksempler:

  • Ungt Entreprenørskap sin visjon: "UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier".
  • Rema sin visjon: «Vår visjon er å bli Norges største dagligvarekjede.».

Flere eksempler på visjoner kan dere finne ved google forskjellig bedrifter.