Til hovedinnhold

Internasjonal handel

For å lykkes med internasjonal handel, så har vi noen tips til dere


Noen ungdomsbedrifter velger å importere varer fra andre land.

For å lykkes med internasjonal handel, bør dere skaffe dere kjennskap om:

  • Kulturen i det aktuelle landet og kulturforskjeller (f.eks. skikk og bruk)
  • Regler knyttet til import og eksport (toll, avgifter og skatter, restriksjoner)
  • Innholdet i avtalen dere skal signere (betalingsvilkår, betalingsform, leveransevilkår, forsikring, fakturering)
  • Aktuelle transportmidler og vilkår knyttet til dette

Vi anbefaler at dere leser heftet "Handel over grensene". Heftet gir en nyttig innføring, og praktiske tips og råd om hva dere må huske på når dere handler med en bedrift i et annet land. Heftet er utviklet av Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap i samarbeid.

Piratkopier

Det er ulovlig å kjøpe og innføre piratkopier til Norge. Alle typer varer piratkopieres, ikke bare luksusvarer som klær, vesker og sko. Det finnes mange piratkopierte varer som utgjør en fare for forbrukernes helse og sikkerhet. Les mer på velgekte.no om hva dere må passe på hvis dere importerer varer fra utlandet.

Verktøykasse

Innovasjon Norge har laget verktøykasse og kompetansesenter på nett som gir informasjon og praktisk hjelp rundt internasjonal satsing.

Innovasjon Norge - verktøy

Innovasjon Norge - selvbetjent kompetansesenter