Til hovedinnhold

Produksjon og salg av mat & drikke

Dersom dere lager mat eller drikke, så er det en del krav dere må ta kjenne til


Ungdomsbedrifter som lager mat eller drikke som skal selges eller gis bort er en matbedrift.

Når dere driver en matbedrift, så må dere ha god kontroll på hvordan maten lages, være i et egnet lokale og sørge for at maten håndteres på en sikker måte. Det er viktig å være nøye med hygienen slik at kundene deres ikke blir syke av det dere serverer.

Registrering hos Mattilsynet

Alle ungdomsbedrifter som lager mat eller drikke må være registrert hos Mattilsynet.

Det er skolen som skal registrere ungdomsbedriften på skolens organisasjonsnummer i Mattilsynet. Skolen registrerer ungdomsbedriftene i kategorien «Detaljomsetning og servering» og produksjonsform «kortvarig salg». Snakk med deres UB-lærer slik at lærer sørger for at ungdomsbedriften blir registrert.

Dersom dere har spørsmål om regelverk eller trenger råd, så kan dere ringe Mattilsynets svartjeneste på 22 40 00 00.