Til hovedinnhold

Book inspirasjonsøkt - Team og psykologisk trygghet

Vestland

Når: August - oktober

Tidsbruk: To skoletimer

Beskrivelse: Klassebesøk med fokus på team! Økten passer godt tidlig i oppstartsfasen, gjerne før man har satt gruppene som skal jobbe med ungdomsbedrift. Vi tar elevene gjennom en økt der vi kartlegger personlige egenskaper, og har som mål å danne gode team. Her får elevene med seg verktøy for godt samarbeid videre.

Bruk aktivitetsskjemaet til å melde inn ønsket tidspunkt for gjennomføring.

IMG 8501
Fridtjov Falch Sorø
Fagansvarlig videregående skole