Til hovedinnhold

Nasjonal finale Euronext Blue Innovation Award

Nasjonalt

Blue CH SM v02 02

Euronext og Ungt Entreprenørskap Norge arrangerer nasjonal finale for seks deltakende ungdomsbedrifter i Norge.

Gjennom Euronext Blue Challenge og konkurransen «Euronext Blue Innovation Award» ønsker Euronext å inspirere ungdom til å utvikle innovative forretningsideer knyttet til den blå økonomien.


Program

Sted: Teams (lenke sendes ut til deltakere)

Kl. 1320-1330: Innlogging i møtet

Kl. 1330-1400: Åpning (plenum)

 • Velkommen og info om konkurransen
 • Presentasjon av juryen
 • Ungdomsbedriftene pitcher ideene sine (maks 2 min per UB)

Kl. 1400-1510: Individuelle intervjuer med jury (lukket)

10 minutter per UB til dialog og samtale med juryen. Juryen stiller spørsmål (knyttet til kriteriene) og UB svarer. Juryen gir UB tilbakemelding om hva som er bra, tips om veien videre.

 • 1400-1410: UB 1
 • 1410-1420: UB 2
 • 1420-1430: UB 3
 • 1430-1440: Pause
 • 1440-1450: UB 4
 • 1450-1500: UB 5
 • 1500-1510: UB 6

Kl. 1515-1545: Jurymøte (lukket, kun for juryen)

Kl. 1545-1600: Vinner kåres! (plenum)

Børsdirektør Øivind Amundsen avslører hvem vinneren er.

Juryen kårer en vinner som skal representere Norge i den europeiske finalen 15. mai 2024. Her deltar ungdomsbedrifter fra Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal, Storbritannia, Danmark, Italia og Norge.

Vinneren av den norske finalen mottar en premiesjekk på 3.000 kr., samt tur til/besøk på Oslo Børs høsten 2024 (transportkostnader dekkes).


Konkurransekriterier

Euronext Blue Innovation Award i Norge tildeles en ungdomsbedrift som har kommet opp med en innovativ løsning innen den blå økonomien.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

 1. Problemløsning: ungdomsbedriften beskriver hvilken utfordring dere skal løse.

 1. Innovasjon: ungdomsbedriften forklarer hvordan deres løsning er innovativ innen den blå økonomien. 

 1. Forretningsmodell: ungdomsbedriften presenterer sin forretningsmodell. For eksempel: verdiløfte, hvilke kanaler dere skal selge gjennom, hvem som er kundene, hvem som er deres partnere/nettverk, hvordan dere skal ta betalt.

 1. Prototype/løsning: ungdomsbedriften viser fram og presenterer produktet/løsningen.
  Dere kan vise fram en prototype eller en pilot dersom dere ikke har et ferdig produkt/løsning. Ungdomsbedriften må kunne beskrive løsningen i detaljer.

 1. Økonomisk forståelse: ungdomsbedriften viser at dere har grunnleggende økonomisk forståelse. Dvs. at dere forstår regnskapet/budsjettet i ungdomsbedriften og har oversikt og kontroll over inntekter og utgifter.

 1. Klima- og miljøpåvirkning: ungdomsbedriften kan beskrive hva slags påvirkning ideen deres vil ha på klima og miljø.