Til hovedinnhold

Ansettelse

En ansettelsesprosess i en ungdomsbedrift kan foregå ved at stillingene lyses ut, elever søker på stillingene og lærer/daglig leder ansetter.


Ansettelsesprosessen kan legges opp på ulike måter. I mange tilfeller er det lærer som styrer denne prosessen. Lærer og/eller ungdomsbedriftens styre ansetter først daglig leder. Deretter er det daglig leder og lærer som ansetter resten av elevene.

Stillingsannonse

Lærer og daglig leder lager en kort stillingsannonse som sier noe om:

- Tittel på stillingen
- Om ungdomsbedriften
- Arbeidsoppgaver og ansvarsområder som tilhører denne stillingen
- Ønskede kompetanser og egenskaper hos personen som skal ansettes
- Navn og mobilnr. til daglig leder i ungdomsbedriften (ved spørsmål)
- Søknadsfrist

Søknad

Interesserte elever sender inn søknader. Søknaden skal vise hvordan søkeren fyller kravene til stillingen og hvorfor han/hun søker (motivasjon). Søkere kan gjerne legge ved CV. Lærer og daglig leder leser gjennom søknadene.

Intervju

Lærer og daglig leder velger ut de søkerne som er best kvalifisert og kaller dem inn til intervju. Intervjuet har to formål. For det første skal arbeidsgiveren få et bedre bilde av søkeren. Intervjuet skal også gi søkeren et bedre bilde av bedriften. Søkeren bør få en god innføring i hva arbeidet går ut på.

Når intervjuene er ferdige, så bestemmer lærer og daglig leder hvem som skal ansettes i stillingene.

Ansettelser og arbeidskontrakt

Det er daglig leder som ansetter medarbeiderne i de ulike stillingene. Når en elev blir tilbudt en stilling og takker ja, så skal arbeidsgiver (daglig leder) og arbeidstaker (eleven som blir ansatt) skrive en arbeidskontrakt.