Til hovedinnhold

Roller

En elev som deltar i ungdomsbedrift, har tre roller: andelseier, plass i styret og er ansatt


Hva betyr de tre rollene?

1. Andelseier

Alle elevene i ungdomsbedriften bør eie en andel hver. Hver enkelt elev i ungdomsbedriften er altså en andelseier.

2. Plass i styret

Alle elevene i ungdomsbedriften skal ha en plass i styret. Styrets oppgaver er å:

  • ansette daglig leder i ungdomsbedriften
  • legge strategi, lage en visjon og sette hovedmål for bedriften
  • ta alle viktige beslutninger for bedriften
  • passe på at bedriften utvikler seg i ønsket retning
  • holde seg oppdatert på bedriftens økonomiske situasjon

En av elevene i ungdomsbedriften skal være styreleder. Dette bør ikke være daglig leder.
De andre elevene er styremedlemmer.

3. Ansatt

En av elevene er daglig leder (arbeidsgiver). Alle de andre elevene i ungdomsbedriften er ansatte (arbeidstakere).