Til hovedinnhold

Registrere, endre eller avvikle?

Her beskrives fremgangsmåten, enten du skal registrere en ny ungdomsbedrift, endre på en påbegynt registrering, eller avvikle ungdomsbedriften.
Daglig leders ansvar

Det er daglig leder som må ta oppgaven med å registrere, endre eller avvikle bedriften, og ha kontakten med Brønnøysundregistrene