Til hovedinnhold

Forberedelser

Det går raskere om dere forbereder dere godt - følg sjekklisten under


Sørg for å ha svar på disse 10 spørsmålene før daglig leder starter å registrere.

  1. Har dere funnet et navn på bedriften? Sjekk navnesøk for å se om navnet er ledig til bruk
  2. Har dere mobilnummer til alle deltakerne som skal være med i bedriften? OBS!!
  3. Er forretningsidéen klar (og nedskrevet?) Se mer under artikkelen ideutvikling
  4. Har daglig leder BankID eller MinID klar?
  5. Vet dere hvem som skal være ansvarlig lærer?
  6. Har ansvarlig lærer registrert seg hos Ungt Entreprenørskap via lærerportalen?
  7. Har dere diskutert og kommet frem til hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles ved skoleårets slutt?
  8. Har dere bestemt hvilke to personer som skal ha signaturrett?
  9. Vet dere hvem dere skal invitere til å bli bedriftens mentor(er)?
  10. Hvis ja i spm 9: Har dere navn, mobilnummer og epost til mentoren?


Når dere har funnet svar på alt dette, kan daglig leder starte registreringen herHer er en kort beskrivelse av registreringsprosessen