Til hovedinnhold

Forberedelser

Grundige forberedelser = større sannsynlighet for å lykkes!


Forbered dere godt

Det kan ta litt tid å få organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene, og det er lett å gå seg vill i skjema og systemer. Ved å lese denne artikkelen kan dere å unngå de vanligste fellene


Sjekkliste

  • Har dere et unikt bedriftsnavn? Sjekk navnesøk
  • Hvem er ansvarlig lærer?
  • Hvem er daglig leder i bedriften?
  • Har dere navn og mobilnummer til alle deltakerne/elevene
  • Har dere navn og epost til bedriftens mentor(er)
  • Er forretningsidéen klar (og nedskrevet?)
  • Tenk gjennom hvordan dere skal benytte/fordele et eventuelt overskudd ved skoleårets slutt?
  • Har Daglig leder BankID eller MinID klar?

Her er en beskrivelse av hele registreringsprosessen

Hvorfor må daglig leder ha BankID eller MinID?

I løpet av registreringsprosessen blir daglig leder ledet videre til Altinn, og der er det påkrevd å indentifisere seg med BankID eller MinID