Til hovedinnhold

Hvem gjør hva?

I en ungdomsbedrift jobber dere i team, der dere har ulike ansvarsområder. Finn ut hvem som er best på hva og fordel arbeidsoppgavene!


Godt samarbeid er viktig. I denne filmen får vi høre litt om en ungdomsbedrift der samarbeidet ikke gikk så bra. Utfordringer er ikke uvanlig.

Styrker

Vi er alle flinke til forskjellige ting. Noen er kreative og bobler stadig over av ideer, noen liker å holde orden, noen elsker å snakke med folk, mens andre er gode til å lede. Dere kan finne ut hva som er hver enkelt sine styrker ved å gjøre øvelsen "Personlige stiler". Læreren deres har tilgang på denne øvelsen og må gjøre den sammen med dere.


Hvilke stillinger?

Ungdomsbedriften skal ha en daglig leder og en økonomiansvarlig. Så er det opp til dere å vurdere hvilke andre stillinger dere trenger.

Stillinger

Når dere har funnet ut hva hver enkelt er god til skal dere finne ut hvilket område hver og en skal ta ansvar for. Med utgangspunkt i forretningsideen, hvilke stillinger trenger dere?

Alle elever som er ansatt i en ungdomsbedrift skal ha en arbeidskontrakt.

Aktuelle stillinger med beskrivelse av oppgaver:

Det er mulig å omfordele arbeidsoppgavene internt mellom de ulike stillingene. Det er heller ikke sikkert at alle oppgaver som er ramset opp under de ulike stillingene er relevante for dere.

Kanskje dere ønsker å gjennomføre en ansettelsesprosess med søknader og intervjuer til de ulike stillingene?

I tillegg til at alle er ansatt, dvs. har en stilling, så er alle elevene også andelseier og har en plass i ungdomsbedriftens styre.